Vitajte

Vitajte na našich stránkach, radi Vám pomôžeme, vypracujeme cenovú ponuku. Neváhajte nás kontaktovať 0903 110 884 obchod@icompany.sk

Technická správa budov

Technická správa budov, Facility management

Kompletná správa objektov, budov, zariadení. Kompletné spravovanie priemyselných objektov, administratívnych budov, areálov

Facility management – komplexné riešenia na mieru podľa požiadaviek.  Vypracovanie plánu revízií, údržby, zimnej, zelenej údržby.

Preberieme prevádzkovú kontrolu nad technickým vybavením budovy a zabezpečíme preventívnu údržbu a opravy zariadení.

Revízie strojov a zariadení

  • revízie elektrických zariadení a inštalácií
  • revízie systémov ochrany pred prepätím a bleskom (bleskozvody)
  • revízie elektrických spotrebičov, kancelárskej a výpočtovej techniky s integráciou na evidenciu majetku HIM
  • školenie poučených osôb na výkon kontroly
  • revízie elektrického ručného náradia
  • revízie elektrických častí strojov
  • revízie elektroinštalácií
  • odstraňovanie zistených chýb po vykonaných revíziách – na požiadanie
  • vyhotovenie a skompletizovanie revíznych plánov a termínov = na požiadanie


Všetky naše služby a revízie prebiehajú v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z., vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Slovenskými technickými normami. 

Správa a údržba exteriérov, komunikácií

Kosenie a vývoz trávy, zakladanie trávnikov, pílenie stromov, udržiavanie chodníkov, zimná údržba ciest a komunikácií, posypový materiál

Cleaning upratovací servis

Zabezpečujeme profesionálne upratovacie služby administratívnych priestorov, skladových priestorov, zdravotníckych zariadení, ale aj bytov a rodinných domov