Elektroinštalácie

Realizujeme:

  • Kompletné elektroinštalácie domov a objektov
  • Návrh a výber svietidiel
  • Montáž a zapojenie svietidiel, vypínačov a zásuviek
  • Výmenu ističových skriniek
  • Rekonštrukcie starých elektrických rozvodov
  • Montáž bleskozvodov
  • Inteligentné elektroinštalácie
  • Dohľad nad elektroinštaláciami a montážou bleskozvodu