Revízie strojov a zariadení

  • revízie elektrických zariadení a inštalácií
  • revízie systémov ochrany pred prepätím a bleskom (bleskozvody)
  • revízie elektrických spotrebičov, kancelárskej a výpočtovej techniky s integráciou na evidenciu majetku HIM
  • školenie poučených osôb na výkon kontroly
  • revízie elektrického ručného náradia
  • revízie elektrických častí strojov
  • revízie elektroinštalácií
  • odstraňovanie zistených chýb po vykonaných revíziách – na požiadanie
  • vyhotovenie a skompletizovanie revíznych plánov a termínov = na požiadanie


Všetky naše služby a revízie prebiehajú v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z., vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Slovenskými technickými normami.