Technická správa budov

Technická správa budov, Facility management

Kompletná správa objektov, budov, zariadení. Kompletné spravovanie priemyselných objektov, administratívnych budov, areálov

Facility management – komplexné riešenia na mieru podľa požiadaviek.  Vypracovanie plánu revízií, údržby, zimnej, zelenej údržby.

Preberieme prevádzkovú kontrolu nad technickým vybavením budovy a zabezpečíme preventívnu údržbu a opravy zariadení.