BOZP

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

  • školenia, plánovanie rozvrhu
  • požiarna ochrana