Revízie plynu

Účelom revízie je preveriť či revidované plynove zariadenie svojou prevádzkou môže byť zdrojom poruchy alebo úrazu.

Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu:

 • Af – znižovanie tlaku plynu
 • Ag1 – rozvod plynov
 • Ag2 – plynovody z nekovových materiálov
 • Ag3 – acetylénovody
 • Ah – spotrebu plynov spaľovaním
 • Bf – znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa
 • Bg1 – rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane
 • Bg2 – prípojky z nekovových materiálov
 • Bg3 – rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa
 • Bh1 – spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW
 • Bh2 – spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW